Om Mental Träning

Mental Träning är ett sätt att medvetet (på flit) träna sitt undermedvetna och korrigera sådant i sitt undermedvetna som förhindrar en att komma dit man önskar. Det låter kanske lite knepigt, men faktum är att det mesta som vi gör går per automatik. Vi klär på oss på ett visst sätt, borstar tänderna på ett visst sätt och tar oss an nya saker på ett visst sätt. Vi ser också på vår omgivning, människorna runt omkring oss och oss själva på ett visst sätt. Ofta lär vi oss att vi inte ska tro att vi är något. Det skadar vår självkänsla. Faktum är att vi alla är betydelsefulla. Vi är människor som vill bli bekräftade och sedda för dem vi är.

Det man i huvudsak jobbar med inom Mental Träning är de så kallade SMAK-faktorerna:

S: Självbild, självförtroende och självkänsla (stress)

M: Mål och målprogrammering

A: Attityd

K: Känslor och koncentration

Varendaste människa har nytta av Mental Träning. Det spelar ingen roll om man är chef, pensionär, pastor, lärare, tränare, idrottare, förälder, ung eller gammal! Mental Träning handlar väldigt långt om att jobba med sig själv (med hjärnan) istället för mot sig själv (mot hjärnan)!

Varför sitta och fantisera över hur dåligt framträdandet, föreläsningen, eller något annat kommer att bli, istället för tänka på hur bra det kommer att bli? Varför intala sig att man är dålig då man istället kan peppa sig med positiv energi.

Vilket har man mera glädje av sist och slutligen?

Du är vad du tänker!

Är du inte helt nöjd med dig själv så börja Mental Träna och bli den absolut bästa av dig själv!

Faktum är att endast en liten del av befolkningen lever ut sin fulla potential.

 

/dscn1748.jpg