Förlåta sig själv

Jag brukar tänka att allt man är med om i livet så tar man med sig i en ryggsäck. En del saker är tunga att bära och det sakerna bör man lämna bakom sig. Hur lämnar man då sådana saker? Så länge det inte handla om riktigt hemska trauman så är ledordet ”förlåtelse”.  Har någon sårat en så måste man förlåta dem för att kunna gå vidare. Har man sårat någon på ett eller annat sätt måste man förlåta sig själv! Vad som är svårare är ju givetvis personligt, dock tror jag att många beskyller sig själva och klandrar sig själva för olika saker de ångrar istället för att försöka förlåta sig själva! Kom ihåg att förlåta andra och kom ihåg att förlåta dig själv!

Då det gäller trauman så är det svårare. Inom Mental Tränar utbildningen har vi lärt oss att till viss del jobba med sådant. Vi människor är emotionella och det handlar ofta om känslor. En känsla är kopplad till något hemskt man upplevt och för att komma åt traumat behöver man bryta känslan som är kopplad till händelsen. Och tillbaka till väskan…

Om väskan blir för liten och saker börjar trilla ut då behöver man förstora väskan! Jag skulle säga att Mental Träning också handlar om att förstora sin väska så att mera ryms i den. Man förstorar sin kapacitet växer som människa. Det som är intressant med vårt ”universum” är att vi aldrig för mera än vi klarar av och får vi det så är det endast tillfälligt. Människor som vinner på lotto förbrukar ofta alla deras pengar inom en ganska kort tid. Istället för att placera och förvalta pengarna på ett sådant sätt så att pengarna blir mera och så att de räcker livet ut används de ofta upp på onödiga saker och sedan är de panka igen.

Om man inte är på den nivån man önskar och kämpar och kämpar för att komma dit men ändå inte kommer dit då måste man börja jobba med att förstora väskan (ens fundament). Vi människor är så mycket mera en det som blotta ögat kan se. Vill man utvecklas behöver man gå på djupet och ändra beteendemönster, attityd, stärka självbilden och självkänslan, sänka sin stressnivå sätta upp mål och arbeta med motivationen! Med andra ord det som Mental Träningen handlar om.

/vaska.jpg

25 jun 2016